خوشگل سازی قاب عکس

قاب عکس جادویی

قاب عکس جادویی

وقتی یک اسکرپ بوکر باشی و عاشق عکس هات دیگه هیچ توجیهی نمی تونی بیاری برای اینکه دیوار خونت خالی از عشق باشه.

با اسکرپ بوک همراه بشین تا خیلی ساده یه مجموعه عکس رو تو یه قاب خوشگل سازی شده قرار بدین و به دیوار خونتون آویزونش کنید.

 

ما یه قاب عکس داشتیم که چهارتا عکس توش جا می شد اما اومدیم یک کلک خوشگلسازانه(!) زدیم و بجای چهارتا عکس از سه تا عکس توش استفاده کردیم

از قیچی و کاغذهای رنگی برای خوشگل کردن اطراف عکس ها استفاده کردیم

و البته موارد بیشترتر

آذم بعضی مواقع نمی تونه در مقابل اضافه کردن چیز میزای خوشگل مقاومت کنه

و در نهایت کار نهایی

 

نظر شما چیه؟