قدم به قدم نقاشی بکشیم

پیاز گریون

پیاز گریون

این همه پیاز ها ما رو گریه انداختن... حالا بیاین انتقام بگیریم و تو هفت مرحله یه پیاز گریون واسه داخل اسکرپ بوکمون بکشیم.

نظر شما چیه؟